Technické parametry

Záznamníky 1. generace

F2 a F4 (Kozlov a Česká Skalice)

Faltusy 1. generace byly vyrobeny z logických obvodů a s minimálními zkušenostmi, prakticky jen z katalogových údajů. Skládají se ze dvou desek o rozměrech asi 10 x 15 cm navzájem propojených mezi sebou drátově. K přepínání na tzv. odskokové kanály slouží relátka a jako stanice byl použita Allamat 294, především z důvodu přepínání kanálů. Desky plošných spojů jsou osazeny CMOS obvody řady 4000 a jednotlivá čísla jsou volena pomocí drátových propojek přes oddělovací diody. Při správné posloupnosti detekovaných čísel krokuje čítač a po dosažení 5 kroků překlopí klopný obvod s časovačem. Hvězdička a křížek překlápí své klopné obvody přímo. Výstupy klopných obvodů pak samostatně ovládají relátka pro přepnutíkanálů, obvod návěštění a obvod audiozáznamu. Audiozáznam se zde elektronicky zaznamenává do obvodu VM 888 a má délku asi 20 sekund. Dle údajů výrobce se uchová v obvodu i bez napájení po dobu 10-ti let. Proto, abychom nemuseli poslouchat starý záznam u našeho nového spojení, je dobré použít před spouštěcím číslem křížek. Pokud byl záznamník už vypnutý, starý záznam tím bude odstraněn. U dalších generací se tento neduh starého záznamu odstraňuje automaticky sám. V praxi to znamená, že nová hvězdička (po stanovené době asi 30 až 70 sec.) znamená pak nový záznam. To právě 1. generace ještě neumí.

Záznamníky 2. generace

F1, F3 a F5 (Suchý Vrch, Plzeň, Krkonoše)

V záznamníku 2. generace je již pro ovládání použit mikroprocesor. Tím se podstatně zjednodušilo zapojení a navíc to umožnilo přidat další funkce. Faltus se tak naučil odskočit pro navázání spojení na všechny kanály pásma C, ohlašovat se melodií na kanále a pomocí Morse značek ohlašovat číslo kanálu na který záznamník přechází. Pro audiozáznam byly použity dva obvody v kaskádě pro zdvojnásobeni délky záznamu. Poprvé se zde objevil obvod pro detekci subtónu, který značně zjednodušil obsluhu z jedoucího auta. Zároveň se jeho použitím zvětšila citlivost pro jeho ovládání. Záznamník byl také doplněn obvodem z hodinek, který každou hodinu spouští představovací nahrávku pro identifikaci. Ta se dá měnit dle potřeby, ale jen při fyzické přítomnosti u záznamníku. Pro komunikaci záznamníku se stanicí (pro přepínání kanálů) byl poprvé použit sériový přenos dat do 2. mikroprocesoru ve stanici.

Záznamníky 3. generace

F1 (Suchý Vrch)

Záznamník 3. generace je již plně řízen mikroprocesory. Pro audiozáznam byl použit nový obvod, do kterého se vejde až minuta nahrávky ve zlepšené kvalitě. Přepínání kanálu řídí přímo ve stanici také mikroprocesor. Morse značky zde byly již nahrazeny fónickým hlášením čísla kanálu. To umožňuje zcela nově navržený obvod, který umí poskládat jednotlivé zvukové sekvence za sebou tak, aby vznikla plynulá relace. Tato nová deska umí i sama přímo změřit veličiny jako je třeba napětí, vlhkost, teplota a signál. Navíc zbylo i místo pro nahrávku komerčního hlášení, které se dá využít pro ohlašování CB srazů a pod., neboť změna nahrávky se dá uskutečnit kdykoliv na dálku. Hlášení naměřených veličin se může provádět každou hodinu nebo kdykoliv na vyžádání, jako systémové hlášení dle naprogramovaných předvoleb. Tato hlášení je možné doplnit i ohlašováním času. Záznamník je samozřejmě doplněn i dekodérem subtónu. Záznamník ve spolupráci se stanicí (v prototypu Allamat 295) umí navázat spojení na 80-ti odskokových kanálech. Dálkové ovládání nastavení záznamníku je kryto pomocí kódování, pinů a puků.

Na závěr mi tedy nezbývá než vám popřát mnoho hezkých spojení na CB a to nejen přes záznamníky Faltus.

Nahoru