Ovládání záznamníků:

FALTUS 2

Kozlov (JN89FV, Česká Třebová)

V současnosti je v provozu pouze jediný Faltus 1. generace, a to Faltus 2 - Kozlov. V dnešním článku si proto popíšeme jeho ovládání. Ovládací čísla jsou pro přehlednost uvedeny v tabulce na konci článku. Bohužel druhý zástupce této generace - Faltus 4 Česká Skalice - není v provozu, důvodem jsou problémy s umístěním antény na vhodnou kótu.

 1. Provoz na základním kanále

  Po příchodu na základní kanál se nejprve přesvědčíme, zda už neprobíhá nějaké spojení. Pokud je kanál volný, vyšleme DTMF volbou znak #, čímž se smaže případná starší "zapomenutá" relace v záznamníku. Poté vyšleme startovací číslo. Faltus odpoví krátkou melodií a je připraven k provozu. Vyšleme znak * a tím Faltus začne nahrávat. Mluvit můžeme maximálně 20 vteřin. Relaci ukončíme znakem # a Faltus námi namluvenou relaci přehraje. Stejným způsobem relaci nahrává naše protistanice. Spojení může trvat libovolně dlouhou dobu, po ukončení provozu se Faltus deaktivuje asi po 4. minutách od poslední relace.
 2. Provoz na odskokových kanálech

  Na základním kanáleVyšleme číslo pro odskokový kanál. Faltus začne hrát melodii. Po odehrání čtyř tónů ihned přejde na odskokový kanál, kde zahraje zbylé tři tóny. Pozor ! Na všech odskokových kanálech je ihned spuštěn záznam, proto nesmíme dávat znak *. Tím by se Faltus okamžitě vrátil na základní kanál ! Spojení tedy navazujeme tak, že pouze namlouváme relace a odesíláme #. Po navázání spojení s protistanicí přejdeme na základní kanál právě výše zmíněným vysláním *, kde pokračujeme vw spojení standardním způsobem. Pokud bychom tak neučinili, Faltus se sám vrátí na základní kanál asi za 1,5 minuty
 3. Použití DTMF selektivní volby

  • na základním kanále

   Pokud voláme stanici s DTMF selektivní volbou, po znaku * ihned můžeme volit DTMF číslo, avšak před vysláním znaku # musíme nechat asi 2 vteřiny mezeru. Po zopakování je dobré opět "nahodit" záznam znakem * , pár vteřin počkat a vyslat #. V opakované relaci tak uslyšíme, zda se sel. volba protistanice aktivovala.

  • na odskokovém kanále

   Postup je stejný jako na základním kanále, jen s tím rozdílem, že nepoužíváme znak *. Pouze ukončujeme #.

   Znakem * vracíme Faltuse na základní kanál, pokud tak neučiníme, vrátí se sám asi po 90-ti vteřinách.

a) na základním kanále

Pokud voláme stanici s DTMF selektivní volbou, po znaku * ihned můžeme volit DTMF číslo, avšak před vysláním znaku # musíme nechat asi 2 vteřiny mezeru. Po zopakování je dobré opět "nahodit" záznam znakem * , pár vteřin počkat a vyslat #. V opakované relaci tak uslyšíme, zda se sel. volba protistanice aktivovala.

b) na odskokovém kanále

Postup je stejný jako na základním kanále, jen s tím rozdílem, že nepoužíváme znak *. Pouze ukončujeme #.

Znakem * vracíme Faltuse na základní kanál, pokud tak neučiníme, vrátí se sám asi po 90-ti vteřinách.

Ovládací čísla Faltusu 2

základní kanál

22

startovací číslo

24224

číslo pro odskokový kanál 1

56001

číslo pro odskokový kanál 9

56023

číslo pro odskokový kanál 40

56040


Nahoru

Záznamníky Faltus 1, 3, 5 a 6

Záznamníky druhé generace jsou dnes asi nejrozšířenější. Snažily se vyřešit drobné nedostatky generace první a přinést nové funkce, které by svým uživatelům více usnadnily provoz. Do druhé generace patří záznamníky Faltus 1 - Suchý Vrch, Faltus 3 - Plzeň, Faltus 5 - Krkonoše a Faltus 6 - Polička. Jelikož je ovládání všech těchto zařízení stejné a liší se jen v ovládacích číslech, popíši jej obecně a potřebná čísla budou uvedena na konci článku v tabulce.

Oproti 1. generaci dostál Faltus 2.generace těchto změn a vylepšení:

1/ Ovládání pomocí DTMF

a/ navázání spojení na základním kanále

Po příchodu na základní kanál nejdříve počkáme asi 30 vteřin, abychom se ujistili, zdali na FALTUSu právě neprobíhá spojení. Poté vyšleme startovací číslo. Pokud Faltus nebyl aktivní, zahraje telegrafní kód pro zákl. kanál a krátkou melodii. Tím je aktivován. Pokud však již byl aktivován, dá pouze telegrafní značku "R" ( . - . = připraven ). Nyní můžeme zahájit spojení. Nejdříve vyšleme znak * , čímž Faltus začne "nahrávat" a my začneme mluvit. Maximálně však 32 vteřin, což je maximální doba záznamu FALTUSe. Poté vyšleme znak #, tím se Faltus přepne do režimu "reprodukce" a my slyšíme opakovat námi namluvenou zprávu. Pak čekáme, zdali se nám ozve stanice, kterou jsme volali. Tímto způsobem je možné komunikovat libovolně dlouhou dobu. Pokud svou relaci nechceme odvysílat, nevyšleme #. Poté je možné opětovným vysláním hvězdičky původní relaci ¨přemazat¨ (po 40-ti vteřinách po poslední hvězdičce) a namluvit relaci novou (původní zpráva ve Faltusu zůstává až do doby, kdy vyšleme novou hvězdičku). Po ukončení provozu se FALTUS sám vypne asi za patnáct minut. Bezprostředně před vypnutím vyšle telegrafní značku "0".

b/ navázání spojení na odskokových kanálech (2 až 40)

FALTUS umožňuje krátkodobě (asi na 1 minutu) navazovat spojení i na zbývajících 39.kanálech. Bohužel z důvodu zneužívání této funkce některými síbíčkáři byl provoz u 2.generace omezen na kanály 9 a 40. Pokud potřebujete navázat spojení na jiných kanálech, zavolejte správce a ten vám dočasně aktivuje i zbývající odskokové kanály. Pro odeslání FALTUSe na požadovaný odskokový kanál vyšleme 5-ti místné číslo DTMF (skládá se ze znaků 567 a čísla kanálu - např. 02, 15, 39 atd). FALTUS odpoví vysláním morse značky čísla požadovaného kanálu a přesune se na něj, kde zahraje krátkou melodii a tím upozorní všechny na kanále, že zde bude provoz. Tam navazujeme spojení obvyklým způsobem, ale jen po nezbytně nutnou dobu. Pro návrat FALTUSe na kanál 23 vyšleme startovací kód. Poté FALTUS vyšle telegrafní značku základního kanálu a přesune se zpět, kde opět zahraje krátkou melodii. Pokud byste ho vrátit zapomněli, přesune se zpět automaticky asi za 1.minutu.

Pozn.: Z odskokového kanálu není možné Faltuse ihned odeslat na jiný odskokový kanál, ale je nutné jej nejdříve vrátit na základní kanál !

2/ Ovládání pomocí subtónu (CTCSS)

společné pro všechny kanály

Tento způsob ovládání též známý pod názvem TONE SQUELCH, je známý z radioamatérských převaděčů na VKV, z PMR stanic a také z profesionálních sítí. Při ovládání FALTUSe ho ocení zejména řidiči a všichni ti, kteří mají druhou ruku zaměstnanou. Není totiž potřeba přikládat DTMF dialer k mikrofonu, protože FALTUS místo na * a # reaguje na přítomnost přesného nízkého kmitočtu vysílaného současně s naším hovorem. Stačí tedy mít zabudován kodér subtónu (cca 150,-Kč) ve stanici a jen mačkat PTT tlačítko. V případě záznamníků Faltus 2. generace je použit tón 127.3 Hz.

Provoz probíhá velice jednoduše. Stačí jen klíčovat. Po zaklíčování však s mluvením musíme asi 1,5 vteřiny počkat, jinak by naše relace byla o první slova "oříznutá", což je dáno systémem komunikace. (Ve 3. generaci je již tento nedostatek vyřešen). Reprodukce je spuštěna automaticky asi po 2. vteřinách po odklíčování. Pokud by se vyskytla situace, že během nebo před naší relací nějaká silnější stanice vyšle znak *, reprodukce začne až po 35. vteřinách od vyslání *, nebo po vyslání # ihned.

3/ Doplňkové funkce

a/ maják - hodinové hlášení

Další zajímavou funkcí (automatickou) je pravidelné vysílání vlastní identifikační značky. Každou celou hodinu (s ohledem na přesnost vestavěných hodin) Faltus odvysílá krátkou relaci o zařízení. Toto hlášení můžeme využít i jako maják, když monitorujeme dosah FALTUSe a nemáme možnost ho aktivovat. V krajním případě nám tato značka poslouží i jako časové znamení, protože je vysílána pravidelně každou celou hodinu.

b/ oznamovací signál

Pro oznámení zakázaných operací nebo pro oznámení, že je FALTUS aktivován, slouží oznamovací značka . - . morse značka "R", např. při použití startovacího čísla v době, kdy je již Faltus aktivní.

c/ výstražný signál

V případě, kdy je potřeba Faltus dočasně vypnout, obsluha vyšle blokovací kód. Poté Faltus vyšle morse značku - "T" , což znamená, že je dočasně mimo provoz. Po této značce není možné záznamník aktivovat.

d/ náhrada * a #

Některé přídavné mikrofony a ruční radiostanice vybavené klávesnicí volby DTMF nemají možnost vysílat znaky * a # . Tím by při provozu na záznamníku pozbyly významu a proto je možné nahradit * znaky 07 a # znaky 09. Pokud v relaci používáme i jiná DTMF čísla (např. pro sel. volbu), je potřeba před ukončením relace 09 ponechat asi 2 vteřiny pauzu.

Tabulka ovládacích čísel pro záznamníky 2. generace:
   základní kanál startovací číslo čísla pro odsk. kanály doba záznamu subtón maják morse navigace zakázané kanály
Faltus 1 23 23123 567xx 32 s 127.3 Hz ano ano 1
Faltus 3 18 18123 567xx 32 s 127.3 Hz ano ano 1, 10
Faltus 5 34 34123 567xx 32 s - ano ano 1, 10
Faltus 6 B23 23123 567#xx, * 567xx 1 minuta výhledově 127.3 Hz - - 1, 10 (C)
1,2,3,4 (B)
xx znamená číslo kanálu, vždy dvoumístné číslo! (např. pro kanál 5 číslo 05)

Nahoru

Záznamník Faltus

(nové generace)

V současné době probíhá testování záznamníku, který by měl v brzké době nahradit Faltuse 1 na Suchém Vrchu. Stejně tak případné další nové záznamníky budou již 3. generace. V dnešním článku bude popsána uživatelská část, tzn. ovládání pro Vás všechny. Pro majitele (správce) záznamníku bude dodáván i manuál "servisní", tzn. veškeré nastavování na dálku pomocí DTMF (viz. možnosti nastavení). I když je základní obsluha stejná jako pro záznamníky druhé generace, přesto bude dobré ji alespoň ve stručnosti popsat i zde. Stálí čtenáři Výzvy na kanále prominou.

nové funkce a vlastnosti v porovnání s 2. generací:

PROVOZNÍ VLASTNOSTI:

MOŽNOSTI NASTAVENÍ:

veškeré nastavování záznamníku Faltus může probíhat na dálku pomocí kódů DTMF

Popis ovládání záznamníku:

1/ Ovládání pomocí DTMF

a/ navázání spojení na základním kanále

Na základním kanále vyšleme startovací číslo. Pokud Faltus nebyl aktivní, zahraje krátkou melodii. Tím je aktivován. Pokud však již byl aktivován, Fónicky se ohlásí číslem kanálu. Nyní můžeme zahájit spojení. Nejdříve vyšleme znak *, čímž Faltus začne "nahrávat" a my začneme mluvit. Maximální doba záznamu je 1. minuta. Poté vyšleme znak #, tím se Faltus přepne do režimu "reprodukce" a přehraje námi namluvenou zprávu. Pokud svou relaci nechceme odvysílat, nevyšleme #. Asi po 70-ti vteřinách po posledním vyslání znaku * je možné opětovným vysláním hvězdičky původní relaci ¨přemazat a namluvit relaci novou (původní zpráva ve Faltusu zůstává až do doby, kdy vyšleme novou hvězdičku). Po ukončení provozu se Faltus sám vypne asi za patnáct minut. Bezprostředně před vypnutím vyšle hlášení o ukončení provozu.

b/ navázání spojení na odskokových kanálech

FALTUS umožňuje krátkodobě (asi na 2 minuty) navazovat spojení i na zbývajících kanálech. Pro odeslání FALTUSe na požadovaný odskokový kanál v pásmu C, vyšleme 5-ti místné číslo DTMF (skládá se ze znaků 567 a čísla kanálu - např. 56702, 56715, 56739 atd). FALTUS odpoví číslem kanálu na který se přesune, tam pak zahraje krátkou melodii a tím upozorní všechny na kanále, že zde bude provoz. Tam navazujeme spojení obvyklým způsobem, ale jen po nezbytně nutnou dobu. Pro návrat FALTUSe na základní kanál vyšleme startovací kód. Pokud byste ho vrátit zapomněli, přesune se zpět automaticky asi za 2 minuty.

Pro přesun na kanál v pásmu B mezi sekvenci 567 a číslo kanálu vložíme znak #. Například pro kanál B8 vyšleme kód 567#08. Další postup je totožný.

Pozn.: V současné době je k Faltusu připojena stanice pouze se čtyřiceti kanály. Proto i při odeslání Faltuse na kanály v pásmu B Faltus přechází na kanály standardní (v pásmu C). V budoucnu však bude nainstalována stanice rozšířená a pak bude vše plně funkční dle výše popsaného postupu. A ještě jedna důležitá věc: z odskokového kanálu není možné Faltuse ihned odeslat na jiný odskokový kanál, ale je nutné jej nejdříve vrátit na základní kanál!

2/ Ovládání pomocí subtónu (CTCSS)

společné pro všechny kanály

Pokud máte ve stanici zabudován generátor tónu 127.3 Hz, nepotřebujete k ovládání Faltuse DTMF dialer. Pro spuštění záznamu stačí zaklíčovat a mluvit. Reprodukce se spustí automaticky asi po dvou vteřinách po ukončení Vaší relace. Stejně tak není nutné záznamník aktivovat. Pokud by se však vyskyt a situace, že během nebo před naší relací nějaká silnější stanice vyšle znak *, má DTMF přednost před subtónem a relace bude zopakována až po vyslání znaku #.

Pro méně technicky zdatné zájemce o subtón má Ludva Rybník připraveny hotové destičky, které Vám po domluvě do stanice namontuje. Telefon.: 608 875 600

3/ Doplňkové funkce

a/ systémové hlášení

Další novou funkcí je Systémové hlášení. Podle potřeby je možné vysílání informací o teplotě, času a vlhkosti vzduchu v místě záznamníku, o síle rušení na daném kanále a o síle Vašeho signálu na záznamníku. Každou celou hodinu (s ohledem na přesnost vestavěných hodin) a také kdykoliv po vámi vyslaného DTMF kódu Faltus odvysílá tyto informace.

Pro spuštění systémového hlášení vyšleme na zákl. kanále DTMF číslo 56750 a ještě asi 2 vteřiny necháme zaklíčováno (v tu dobu Faltus provádí měření našeho signálu). Na konci systémového hlášení je odvysíláno i Komerční hlášení.

Pozn.: Maximální měřená hodnota signálu a rušení je 9+31 dB. Velmi blízké stanice, které jsou ve skutečnosti na záznamníku silnější, proto nemohou obdržet silnější report!

b/ komerční hlášení

Komerční hlášení je v podstatě jakákoliv hlasová zpráva, o délce 15s. Tato zpráva můžeb být přehrávána jako součást systémového nebo hodinového hlášení. Tato funkce obvykle není zapnuta.

c/ náhrada * a #

Stejně jako u záznamníků 2. generace je možné nahradit * znaky 07 a # znaky 09. Pokud v relaci používáme i jiná DTMF čísla (např. pro sel. volbu), je potřeba před ukončením relace 09 ponechat asi 2 vteřiny pauzu.

Pokud by vám přesto nebylo něco jasné, obraťte se na mě, nebo na nejbližšího správce Faltuse.

Nahoru